Şeker Hastalığı


 • Diabetik Retinopati nedir?
 • Diabetik Retinopati tipleri nedir?
 • Diabetik Retinopati belirtileri nedir?
 • Diabetik Retinopati nasıl teşhis edilir?
 • Diabetik Retinopatide lazer tedavisi?
 • Diabetik Retinopatiden nasıl koruruz?

 

Diabetik Göz Hastalığı şeker hastası olanlarda ortaya çıkan bir grup hastalığa verilen genel bir isimdir. Şeker hastalarında şu problemler görülebilir:

 • Diabetik Retinopati
 • Katarakt
 • Göz Tansiyonu
 • Retina Damar tıkanıklığı
 • Göz Siniri da mar tıkanıklığı
 • Gözlük numaralarında değişiklik

 

Diabetik Retinopati nedir?

Şeker hastalığında göz sinir tabakasındaki damarlarda değişiklikler ortaya çıkar.Zedelenmiş kan damarlarından serum veya kan dışarı sızar veya yeni kan damarları oluşur.Retinadan beyne giden görüntülerde bulanıklaşma oluşur.

Şeker hastalığının süresi arttıkça sinir tahribatı oluşma riski de artar.En az 15 yıldır şeker hastası olan kişilerin yaklaşık %80’inde sinir tahribatına rastlanır.

Çocuklukta veya ergenlikte gelişen Juvenil şeker hastalığında daha erken yaşlarda diabetic retinopati gelişme ihtimali daha yüksektir..Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerde yeni ortaya çıkan körlük vakalarının en önemli nedeni şeker hastalığıdır.Tedavi edilmeyen şeker hastalarında normal kişilere gore 25 kat daha fazla körlük ihtimali vardır.Bununla birlikte teşhis ve tedavideki yeni imkanlarla diabetik retinopati gelişen hastaların sadece küçük bir kısmında görme problemleri ortaya çıkmaktadır.


Diabetik Retinopati tipleri nedir?

Diabetik Göz Hastalığının erken evresine Background Retiinopati denilir. Bu evrede retina içindeki ince kan damarlarının bir kısmında daralma veya tıkanma görülürken bir kısmında genişleme ortaya çıkar. Damarlardaki bu değişikliklere bağlı olarak retina içine kan veya serum sızması oluşur. Bu sızıntıların neticesinde sinir tabakasında şişme veya eksuda denilen birikmeler gözlenir.Görme ciddi olarak etkilenmez bununla birlikte görmeyi tehdit eden tehlikeli safhalara ilerleyebilir. Bu nedenle uyarı sinyali olarak değerlendirilmelidir.
Dışarı sızan sıvı bazen makulada birikerek Makula Ödemi dediğimiz duruma yol açar. Bu durumda okuma ve yakın çalışma daha zor hale gelir.
Proliferatif Retinopati denilen durumda retina veya göz siniri yüzeyinde yeni ve anormal kan damarları büyümeye başlar.Bu yeni damarlara neovaskularizasyon adı verilir.Bu damarların duvarları daha incedir ve kolayca yırtılarak göz içine kanamaya neden olabilir. Kanamaya bağlı olarak göz içi sıvısı bulanıklaşır ve ışığın retinaya ulaşmasını engellediği için bulanık görmeye yol açar.Bu anormal damarlara bağlı olarak gözde yara dokusu gelişir ve bunlar retinanın yerinden ayrılmasına(retina dekolmanı) sebep olabilir. Göz bebeği etrafında anormal damar oluşumuna bağlı olarak göz içi basıncı da artabilir ve göz tansiyonuna sebep olabilir. Proliferatif retinopati diabetik göz hastalığının en tehlikeli tipidir.Şeker hastalarının yaklaşık %20’sinde bu durum görülmekte olup körlük dahil olmak üzere ağır görme kaybına neden olabilir.

 


Diabetik Retinopati belirtileri nedir?

Diabet hastalığında vücuttaki çeşitli organlardaki kılcal damarlarda tahribat ortaya çıkar.Hamilelik ve hipertansiyon diabetic retinopatiyi ağırlaştırabilir.

Backgroud retinopatide eğer makula ödemi varsa görme yavaş yavaş kötüleşir.Bacgroun retinopatide görme keskinliği genel olarak etkilenmez.Bu nedenle.şekere bağlı değişikllikler farkına varılmadan ilerleyebilir.Proliferatif retinopatide kanama ortaya çıkarsa görmede ani ve ciddi azalma ortaya çıkar.


Diabetik Retinopati nasıl teşhis edilir?

Şeker hastalığına bağlı tahribatı önlemede en önemli tedbir ayrıntılı bir göz muayenesi ve uygun tedavidir.Belirti olmadan ciddi retinopati gelişmiş olabilir.Bu nedenle şeker hastalarında görme problemleri ortaya çıkma riskinin farkında olunmalı ve düzenli kontroller yapılmalıdır.
Diabetik retinopati gelişip gelişmediğini tesbit için şeker hastalarının göz muayenesinde göz içi yapılar ayrıntılı olarak muayene edilmektedir.
Diabetik retinopati tesbit edilirse retinanın renkli resimleri alınır veya göz anjiyografisi yapılır.Göz anjiyosu yapılarak retina damarları ve sızıntılar hakkında detaylı bilgiler elde edilir.Göz anjiyosu yapılırken koldan özel bir boya verilmesini takiben bu boya retin adamarlarından geçerken resimler çekilir.Floresan Anjiyografi denilen bu teknik sayesinde tedavi planlaması yapılır. 

Diabetik Göz Hastalığında lazer tedavisi?

Diabetik retinopati tesbit edildiğinde hastanın yaşı,genel özellikleri ve retina tahribatının derecesi göz önüne alınarak karar verilir.Bu durumda ya tedaviye başlanır veya hasta izleme alınır.Vakaların çoğunda tedavi gerekmeden düzenli kontroller yeterli olurken bazen tahribatı durdurmak ve görmeyi artırmak amacıyla tedavi gerekir.

 

Lazer Tedavisi
Şeker hastalığında en önemli tedavi lazer müdahalesidir.Lazer tedavisinde kanamalı damarlar yakılarak kapatılır.Bu işlem sırasında retina üzerine lazer ışıkları uygulanır.Lazer ışınlarıyla sızdıran retina damarları kapatılarak ödem azaltılır.Lazer uygulaması retinaya uygulandıkça damarlar kapatılır ve aynı zamanda anormal damar büyümesi de azaltılmış olur.
Lazer tedavisinde hastanede kalmanız gerekmez ve ayaktan bir müdahale olarak yapılır.Diabetik retinopati erken tesbit edilirse lazer müdahalesiyle görme kaybı engellenmiş olur.İlerlemiş durumlarda bile lazer tedavisiyle ciddi görme kayıpları engellenebilir.

Diğer tedaviler
Göz içine kanama (vitreus kanaması) olmuşsa kan kaybolana kadar lazer yapılamaz.Devam eden kanamalarda göze dondurma tedavisi (kriyoterapi) yapılabilir.
İleri diabetic retinopatilerde Vitrektomi ameliyatı yapılabilir.Bu ameliyatta göz içindeki kan pıhtısı temizlenir.Vitrektomi ameliyatından sonra genellikle görmede düzelme görülür.
Düzenli kontroller yapılarak diabetik retinopatinin erken tesbit edilmesi tedavinin başarısında yeterli değildir.Başarı aynı zamanda hastanın yaklaşımı,ilaç kullanımı ve diyetine uymasına da bağlıdır.


Diabetik Göz Hastalığından nasıl koruruz?

Hastalığın erken tesbit edilmesi görme kaybını engellemede en iyi tedbirdir.Gözlerde herhangi bir belirti olmadan da diabetik retinopati olabileceği unutulmamalıdır.Şeker hastaları yılda en az bir defa göz kontrolünden geçmelidir.Gözde tahribat görülürse bu controller daha da sık yapılmalıdır.Yakın bir takiple görme problemleri çıkmadan müdahale etmek mümkündür. Lazer ve cerrahi tedaviler yardımıyla diabetic retinopati başarıyla tedavi edilmektedir.Erekn teşhis ve tedavi görme kaybı riskinizi azaltır.

ŞEKER HASTALIĞI OLANLAR YILDA EN AZ 1 DEFA GÖZ KONTROLÜN YAPTIRMALIDIR.

GÖZ VE ŞEKER HASTALIĞI HAKKINDA SORU SORMAK İÇİN TIKLAYINIZ