Astigmat


  • Astigmat nedir?
  • Astigmat belirtileri nedir?
  • Astigmat ve gözlük tedavisi?
  • Astigmatlar ve lensle tedavi?
  • Astigmat tedavisinde lazer ve ameliyat?


Astigmat nedir?

Göz ön yüzeyinin (Kornea) yuvarlak olmadığı, yumurta şeklinde olduğu bir durumdur. Astigmat olmayan gözlerde kornea futbol topu gibi yuvarlak şekilde olduğu halde astigmatlı gözlerde kornea rugby topu veya yumurta şeklindedir. Yumurta veya rugby topu gibi bir korneanın 2 temel eğrisi vardır, biri yassı diğeri ona 90 derecede daha dik. Bu iki farklı eğri ışığı farklı kuvvette kırarlar ve retinada iki görüntü oluşmasına neden olurlar.Bu durumlarda görüntünün farklı bölümleri gözde farklı noktalarda odaklanır.

 
NORMAL GÖZ   ASTİGMAT GÖZ


Astigmatlı  kişiler hem uzakta hem de yakında bulanık veya gölgeli görürler. Görüntü hiçbir zaman net değildir. Bir yön net görülürken diğer yön bulanık görülebilir.Bu durumda bir cismin dik kenarları net görülürken yatay kenarları bulanık olabilir.

Astigmat belirtileri nedir?

Baş ve göz çevresinde ağrı, bulanık görme, gölgeli veya çift görme, sık arpacık oluşması, uzun süren kirpik dibi iltihabı gibi belirtiler astigmat bulgusu olabilir. Astigmat baş ağrısı veya göz etrafında ağrıya neden olabileceği gibi astigmatlı kişiler kolay yorulur ve işi bırakmak zorunda kalabilir.Hafif derecede bir astigmat genellikle miyop ve hipermetropa eşlik eder.Çocuklarda yüksek astigmat gözlükle düzeltilmezse göz tembelliğine sebep olabilir.Astigmat derecesi çok yüksekse ve zamanla değişme görülüyorsa KERATAKONUS denilen hastalık olabilir..

Astigmat ve gözlük tedavisi?

Astigmat silindirik camlarla düzeltilir.Astigmat lazer tedavisiyle tamamen düzeltilebilir veya azaltılabilir.Astigmatta zamanla bir miktar artma veya azalma veya açısında değişme olabilir.
Astigmatı olan hastaların gözlük kullanmaya daha zor alışması, kırma kusuruna oluşan uyumun gözlükle bu kusur ortadan kaldırıldığında bir süre daha devam etmesidir.Bunedenle astigmatlı camlara alışmak daha zordur ve eğer doktorunuz bu tür bir gözlük önermişse sürekli kullanarak alışmak, bir gün takıp, bir gün takmayarak rahatsızlık çekmeye göre çok daha kolaydır. Genellikle hastalar gözlüklerine 1–2 haftada alışmaktadırlar.
Astigmatı olan göz için gerçek derecesinde gözlük vermek kişi geç yaşlarda doktora başvurmuşsa mümkün olamayabilir. Böyle durumlarda gözlüğün kullanılabilirliğini artırmak için astigmat derecesi biraz daha düşük tutulabilir. Aksi halde kişi gözlüğü taktığında baş dönmesi, bulantı hissi, boşluğa düşecekmiş gibi, bastığı zemini yamuk ve yükselmiş gibi hissettiğini söyler. Böyle bir gözlükle merdivenden düşme, kaza yapma ihtimali fazladır

Astigmatlar ve lensle tedavi?

En iyi görme düzeltmesini sert lensler sağlar.Fakat alışması daha zor ve özellikle tozlu ortamlarda daha rahatsız olduğu için TORIC denilen yumuşak lensler tercih edimektedir.Yine de bazı durumlarda toric lens ile iyi görme sağlanamıyabilir ve sert  lens gerekebilir. Keratokonusa bağlı astigmatlar ender olarak yumuşak toric lenslerle ,bazen basit gazgeçirgen sert lenslerle ve daha ileri safhasında özel kalıplı gaz geçirgen sert lenslerle düzeltilir.

Astigmat tedavisinde lazer ve ameliyat?

Astimatik keratotomi, LASİK, kornea nakli(düzensiz skarlı tiplerinde) gibi değişik tedavi şekillerinden de fayda görebilir.
Astigmatlar için uygulanan lazer tedavilerinde de başarı oranları hızla yükselmiştir. Halen başarının en iyi olduğu grup sadece miyop olanlardır. Hipermetrop ve mix astigmat türlerinde başarı (lazer tedavi sonrası derece kalması) oranları %90-95 'lere gerilemektedir. Hangi astigmatlı gözlere lazer uygulanabileceğine detaylı bir göz muayenesi, kornea kalınlığı, astigmatın tipi,uygulanacak kişinin yaşı, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığından sonra karar verilebilir.

ASTİGMAT GÖZ DERECESİ TESTİ  HAKKINDA SORU SORMAK İÇİN TIKLAYINIZ