Hipermetrop


  • Hipermetrop nedir?
  • Hipermetrop belirtileri nedir?
  • Hipermetrop tedavi edilmezse ne olur?
  • Hipermetropnasıl tedavi edilir?


Hipermetrop nedir?

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda hipermetropi gelişir.Görüntünün retina arkasında odaklanması sonucunda bulanık görmeye neden olur. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak,daha ender olarak da korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olması sonucunda gelişir.
Düşük dereceli hipermetrop kişiler uyum yaparak normal görebilirler, fakat göz çabuk yorulur. Yüksek hipermetropide ise hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.Hipermetropun derecesi ve kişinin yaşına bağlı olarak bazı hipermetroplar uzağı ve bazen de hem uzak hem yakını iyi görebilirler. Bunun sebebi uyum gücünün genç yaşlardaki kuvvetidi ancak bu yorgunluk ve ağrı verebilir ve yaşla kuvvet gittikçe azalır.

Hipermetropların miyopun tam tersi olarak uzağı iyi gören fakat yakını göremiyen olduğu sanılır. Uyum gücünün fazla olduğu genç yaşlarda böyle gibi görünebilir hatta yakında bile şikayet olmayabilir fakat yaş ilerledikçe uyum gücü azalır ve belirtiler önce yakında daha sonra uzakta da ortaya çıkar. Aslında bir hipermetrop ne yakını ne uzağı eforsuz göremeyen kişidir ve bir miyop her yaşta yakını iyi görebilirken uyum gücünü kaybetmiş 50yaş üstü bir hipermetrop hem uzak hem yakın için düzeltme ihtiyacı hissedecektir.

 
 NORMAL GÖZ      HİPERMETROP GÖZ

 

Hipermetrop belirtileri nedir? 

Düşük derecede hipermetropisi olan kişilerin, yakın iş yaptıklarında gözleri yorulur ve yakını net göremezler, eğer hipermetrop miktarı yüksekse hem yakında hem de uzakta net göremezler. 
Göz etrafında ağrı,göz yorulması,gidip gelen bulanıklık,huzursuzluk,kolay dikkat dağılması gibi şikayetler ile başlar ve bunlar özellikle uzun süre yakın mesafe çalışmalarında oluşur.Bu şikayetler gizli hipermetropun derecesine,ne kadar yakın işi yapıldığına ve uyum gücü rezervi açısından yaşa bağlıdır.

Yüksek hipermetropu olan bir çocukta bu şikayetler dışında uyum eforunun tetikleyebileceği içe şaşılık da söz konusu olabilir.

Hipermetrop tedavi edilmezse ne olur?

Bu sorun erken teşhis edilmediği takdirde göz tembelliği sorunu ortaya çıkar. Hipermetropinin erken teşhis ve tedavisi özellikle çocuklarda çok önemlidir. Çocukların göz numaraları saptanmalı, her iki göz arasında ciddi bir derece farkı varsa, zayıf olduğu bilinen göz, egzersizlerle çalıştırılmalıdır. Dolayısıyla, her çocuğun sorunu olsun olmasın 2 yaşında mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Ancak ailede bilinen bir göz hastalığı, anne ve babada çok yüksek bir gözlük derecesi varsa, rutin muayenelerin daha da erken yaşlarda yapılması, çocuğun göz sağlığı açısından önemli rol oynar.

Hipermetrop nasıl tedavi edilir?

Hipermetrop kişilerin gözlük camları, ışığın retinada odaklanmasını sağlayan ve gözün kırma gücünü arttıran ince kenarlı –dışbükey- merceklerdir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir. 
Lazer ameliyatlar (PRK veya Lasik)ve  diğer bazı cerrahi yöntemler de tedavide kullanılmaktadır, ancak hipermetropinin refraktif cerrahisi henüz miyopi kadar başarılı değildir. 

HİPERMETROP GÖZ TEMBELLİĞİ HAKKINDA SORU SORMAK İÇİN TIKLAYINIZ